Veldregels en boekingvoorwaarden

Veldregels en boekingvoorwaarden

Airsoft veldregels en boekingvoorwaarden Balls and Arrows 

 

Elk spel is onderhevig aan regels, zo ook airsoft. Hieronder onze regels en afspraken. Deze gelden voor iedereen die op ons terrein speelt of aanwezig is.

Annulering en IDEAL voorwaarden:
Bij het op tijd afmelden (minimaal 24 uur van te voren, anders alleen met zwaar wegende redenen) krijgt u een tegoedcode die te gebruiken is om een volgende Skirm mee te doen zonder opnieuw te hoeven betalen. Deze code is een jaar geldig.

Bij het niet (op tijd) afmelden vervalt de inschrijfkosten en heeft u geen recht op restitutie of gratis toegang tot een volgende Skirm!   

Bij het niet op tijd afmelden of annuleren van een boeking bent u 100% van de toegangskosten alsnog verschuldigd aan Balls and Arrows. Het is u verantwoordelijkheid om u groep op tijd af te melden. Een afmelding is pas definitief als u reactie van ons heeft ontvangen. Wij zullen de rekening sturen naar de gene die geboekt heeft voor de groep. Dit persoon is dan ook verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening.

Boekingen en betalingen van een Skirm toegang vallen niet onder de 14 dagen bedenktijd die u bij fysieke spullen wel heeft. Deze vallen namelijk onder de wettelijke uitzonderingen zoals genoemd in Artikel 230p van het burgerlijk wetboek (deel 6)

 Uitzonderingen op de bedenktijd van 14 dagen

In de wet staat dat de bedenktijd niet geldt voor onder meer: "diensten zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten voor vrijetijdsbesteding, waarvoor u een datum of periode afspreekt.”

 

Bij Ideal betalingen worden bij annulering niet in geld overgemaakt, maar om u tegemoet te treden ontvangt een tegoedbon/code voor een andere Skirm. Deze Code is 1 jaar geldig. 

 De basis (veiligheids)regels van airsoft: 

1. Neem altijd je NABV pasje en een legitimatie bewijs mee. Als deze niet kunnen worden getoond kunt u niet spelen!

 2. Draag in het speelveld (dus buiten de safetyzone) ten allen tijde een deugdelijke veiligheidsbril. Doe deze niet af tijdens het spel, ook niet om de brilglazen schoon te maken. 

3. De JOULE limieten zijn maximaal 1.2 joule (294 FPS) voor alle airsoftapparaten behalve voor een single action bold sniper (Die met de hand moet worden herladen), hiervoor geldt 2.3 joule (407 FPS) en de semi automatische DMR (Single shot only mogelijk!) hier geldt een limiet van 1.7 joule (350 FPS) voor. Voor overige enkel schot apparaten geldt de max van 1.2 joule. De FPS worden gemeten met 0.30 gram BB’s. Deze waarden zijn maximale waarden, 1 fps teveel is een afgekeurd airsoftapparaat.

Dus:

·         Single action bold sniper (die met de hand moet worden herladen) max 407 FPS met 0.3 gram bb.

·         Semi automatische only AEG (DMR) max 350 FPS met 0.3 gram bb.

·         Andere replica’s max 294 FPS met 0.3 gram bb.

 

 4. Voor het begin van een Skirm zal de organisatie elk airsoftapparaat testen op snelheid van de BB’s (Joule waarde). Elke deelnemer kan ten aller tijden worden onderworpen aan extra veld testen. 

5. Binnen de 5 meter geldt niet schieten maar de “pang” regel gebruiken (roep “pang!” als je binnen 5 meter iemand wilt uitschakelen). De minimale schietafstand is 15 meter voor een DMR en 25 meter voor een bol action Sniper (meer dan 1.2 joule). 

6. Snipers (DMR en Bold action) (meer dan 1.2 joule) zijn verplicht een side arm mee te nemen in het veld. Deze dienen ze te gebruiken bij een tegenstander die binnen de 15 meter is voor DMR en 25 meter voor Bold action sniper. Binnen de 5 meter geld ook voor deze klassen de pang regel.

7. BB granaten mogen alleen als ze aan de Nederlandse wet voldoen (Niet op een echt explosief lijken). Knal granaten zijn NIET toegestaan! Bij BB granaat roep je "Granaat" als je deze gebruikt. Een speler is af als een bb uit de granaat de speler ook daadwerkelijk heeft geraakt.

Verdere regels

 7. Na een noodsignaal van de organisatie (5 keer of meer achter elkaar fluiten of toeteren) stopt u onmiddellijk het spel en behandelt u uw airsoftapparaat (apparaten) alsof u zich naar de safetyzone zou begeven U schiet niet meer, ook niet om de BB’s uit de replica te halen en wacht tot u instructies krijgt van de organisatie of gaat naar de safetyzone! 

8. Schiet nooit hoger dan nodig is. BB’s mogen in geen geval boven de netten om het veld heen uitkomen. Voorkom dat een BB het speelveld verlaat. Schiet ook niet onnodig op de netten. Hier zullen wij streng op controleren!

9. Neem je hit, ook bij twijfel. Beter één hit te veel dan 1 te weinig, dit voorkomt de grootste frustratie in het spel. 

10. Maak je niet schuldig aan “blindfire” (schieten zonder te kijken waar je richt) 

11. Neem een geel veiligheidshesje mee voor als je gehit bent (worden eventueel ook ter plekke verkocht) 

12. De Marshall heeft altijd het laatste woord.

Geraakt worden 

Airsoft blijft altijd een opwindend spel en mensen kunnen bijvoorbeeld in het heetst van de strijd hun hit niet voelen. Zie je dat gebeuren bij je teamgenoten, spreek ze er dan op aan. Het spel valt of staat met het nemen van je hit! 

 

• Bij twijfel altijd je hit nemen 

• Eventuele Indirecte hits via bomen en bunkers zijn ook hits, anders is het niet te controleren 

• Bij een hit, roep je heel hard “HIT”, ga staan en doe je gele vestje aan of leg hem goed zichtbaar over je wapen of hoofd heen.

• loop terug naar de respawn plek. Probeer hierbij zoveel mogelijk uit de vuurlinies te blijven. Hinder de andere spelers niet.

• Dead men don’t speak. Als je geraakt bent mag je niet meer praten, ook niet over de portofoon. Het enige wat je mag zeggen is "Hit", "Dead men walking". 

Toegang tot safetyzone (uit het veld gaan) 

         Haal je magazijnen uit je airsoftapparaat 

         Vuur in een veilige richting 2-3 keer zodat ook BB’s in het airsoftapparaat er uit zijn.

         Zet wapen op Safe 

         Airsoftapparaat in de safetyzone te allen tijde naar de grond richten

         Géén dry fire (vuren zonder BB’s) in de safetyzone.

 

Extra regels

 Vernieling, verlies, beschadiging

-Het terrein en/of de bunkers mogen niet opzettelijk of verwijtbaar beschadigd of vernield worden. Indien dit toch gebeurt, dient u Balls and Arrows hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen, vernielingen of baldadigheid, zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke.

-Alcohol & drugs 

Schietsporten gaan niet samen met alcohol en soft- of harddrugs. Er is dan ook een volledig verbod op het gebruik van soft- of harddrugs en Alcoholhoudende drank, zowel voor en tijdens het event. Deelnemers kunnen ten alle tijde door Balls and Arrows geweigerd worden op grond van vermoeden van alcoholgebruik of drugsintoxicatie. 

Een deelnemer die door ons in een dergelijke staat wordt bevonden, zal onmiddellijk uitgesloten worden van verdere deelname zonder aanspraak te kunnen maken op een restitutie van betaalde gelden. De NABV zal van zo’n incident op de hoogte worden gesteld. 

Extreme Ideologieën 

- Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden groepering of met racistische uitingen zijn niet toegelaten op ons terrein. 

Echte wapens/ alarm pistool 

- Het is verboden om echte vuurwapens of wapens (messen, dolken, bajonetten enz.) bij u te hebben tijdens het event. Flexibele imitatiemessen en -dolken zijn toegestaan.

Schelden of schutting taal 

-Onwelvoeglijk of ongepast taalgebruik is niet toegestaan bij Balls and Arrows. Indien u dit toch doet, tegen een andere speler of een marshall, krijgt hiervoor een waarschuwing. 2 waarschuwingen betekent uitsluiting van verdere deelname en dient u het terrein van Balls and Arrows terstond te verlaten. 

 Overtredingen

Bij overtreding van onze veldregels volgt een waarschuwing of meteen uitsluiting (afhankelijk van het soort vergrijp).

Bij herhaaldelijke overtreding volgt uitsluiting van verdere deelname (zonder restitutie van entreegelden) en dient u onmiddellijk het terrein van Balls and Arrows te verlaten. Bij grove overtredingen van onze (veld)regels zal Balls and Arrows altijd de NABV op de hoogte brengen. Dit zou kunnen leiden tot het royeren van uw lidmaatschap van de NABV en daarmee uw recht om airsoft te spelen in Nederland. Kijk op de NABV site voor hun arbitrage regels.

Overige punten In zaken die hierboven niet beschreven staan heeft Balls and Arrows (en/of de Marshall) altijd het laatste woord. 

Ten slotte heel veel plezier op ons veld gewenst!