Verantwoord ondernemen

Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Balls and Arrows vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid.

Niet omdat het moet, maar omdat het kan

Balls and Arrows laat zijn maatschappelijke betrokkenheid zien op twee fronten, gericht op personen/mensen en op de natuur.

Hieronder een bloemlezing van de acties die wij hierop hebben ondernomen.


Personeel

Balls and Arrows heeft drie personeelsleden die tot een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt behoren.

Hiermee behoord 60% van onze medewerkers tot kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.


Samenwerken met (sociale) partners:

Sportbedrijf Lelystad

Sportbedrijf Lelystad organiseert o.a. in samenwerking met Balls and Arrows elk jaar Summer’s Cool. Summer’s Cool is een boordevol vijfdaags programma voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar, die vanwege de thuissituatie niet op vakantie kunnen gaan. De vakantieweek is een mix van leren, plezier hebben en grenzen verleggen met o.a.  watersport, paintball en T-shirts bedrukken.

Ook hebben wij in 2015 in de herfstvakantie nog een paintballdag georganiseerd samen met en voor kinderen die het thuis niet breed hebben  en voor jonge asielzoekers.

NABV

De Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) is het officiële orgaan die de airsoft in Nederland reguleert.

Balls and Arrows was in 2013 de eerste locatie die gecertificeerd werd als officiële airsoftlocatie. In april van dat jaar is er door Balls and Arrows voor het eerst ooit in Nederland een open airsoft Skirm gehouden!

De voortrekkersrol die Balls and Arrows daarmee innam, proberen wij nog steeds vast te houden.  Balls and Arrows helpt de NABV op dit moment o.a. met het opzetten van officiële Marshallopleidingen en dient als proeflocatie voor veiligheid certificeringsonderzoek.

Ook komen beginners in de airsoft business vaak bij Balls and Arrows voor raad en hulp.

Om de beginners in onze sport een goede start te geven in de airsoft houden wij ook geregeld ‘airsoft beginnersdagen’ waarop de beginners duidelijk wordt geleerd wat de regels zijn en hoe airsoft veilig kan worden bedreven. Hiermee heeft Balls and Arrows al vele duizenden nieuwe leden van de NABV opgeleverd en dragen wij bij aan een veilige en gemoedelijke sport.

Opleidingen/scholen

Omdat iemand zijn opleiding de basis is voor zijn of haar verdere leven, draagt Balls and Arrows onderwijs een warm hart toe.

Balls and Arrows werkt dan ook samen met verschillende scholen en opleidingen door het aannemen van stagiaires. In 2015 heeft Balls and Arrows vier stagiaires gehad en in 2016 tot nu toe vijf.

De opleidingen die op dit moment het best passen binnen onze bedrijfsvoering zijn de richtingen “Sport en Leisure” en “Natuur en groene ruimte” (Bos en groenbeheer).

Wij doen ons uiterste best om onze stagiaires zoveel mogelijk mee te geven voor hun verdere werkzame leven.


Liefdadigheid

In 2015 heeft Balls and Arrows een grote ‘liefdadigheid airsoft Skirmdag’ georganiseerd voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Door het enthousiasme van veel airsofters waren wij deze dag uitverkocht en hebben wij meer dan € 1000 euro kunnen schenken aan KiKa!

Balls and Arrows houdt op 28 december 2016 een gratis kinderpaintball feest voor kinderen die hier om wat voor reden dan ook, zelf niet de financiële middelen toe hebben.

Hierom zijn wij met de medewerking van de volgende instellingen:

·       De Pijler, Driestromenland,  Stichting IDO,  De Waterbever,  Schateiland 

        bezig de juiste kinderen uit te nodigen voor een gratis gezellige kinderpaintball middag inclusief lekker eten en drinken aan het einde.

Dit uiteraard allemaal op kosten van Balls and Arrows.

Wij hebben plek voor maar liefst 40 kinderen.

Balls and Arrows ondersteunt verder o.a. Stichting Dierennoodhulp Flevoland (Dierenambulance), “Kinderen in beweging”, “Stichting Veilig Onderwijs” in hun campagne tegen pesten, zorgboerderij Flevo Zon bij hun 10 jarig jubileum en het Nationaal MSfonds.

 Natuur

Bij de uitbreiding van ons terrein in 2016 heeft Balls and Arrows op eigen initiatief en kosten in overleg met o.a. Staatsbosbeheer een grote amfibieënvijver aangelegd.

Dit om onder anderen onze amfibieën te helpen met een groot extra leefgebied en een voortreffelijke voortplantingsplek.

Bij het ontwerp is optimaal rekening gehouden met de wensen van zoveel mogelijk planten en dieren.

Zo is bijv. het talud van de bosvijver zo breed mogelijk gemaakt zodat amfibieën en bijv. kleine zoogdieren en reeën gemakkelijk bij het water kunnen om bijv. te eten en te drinken.

Door dit talud ontstaat er ook een groot oppervlakte die door de schommelingen dan weer nat dan weer droog zijn. Dit zijn ideale omstandigheden voor veel minder voorkomende soorten planten en voor de eieren van alle amfibieën, van padden en kikkers tot salamanders.  Ook is de bosvijver ideaal voor Libellen, die wij dan ook al in grote aantallen hebben gezien.

Verder is de vijver diep genoeg gemaakt zodat zijn bewoners een koude winter goed kunnen overleven.


Natuurlijk beheer terrein

Balls and Arrows hanteert een zo natuurlijk mogelijk beheer van het bos in zijn beheer. Dit doen wij in samenwerking met Staatsbosbeheer ter bevordering van de diversiteit in planten en dieren. Hierbij komt het bioloog zijn van de eigenaar goed van pas. Vooral kennis in zijn specialisaties ecologie en natuurbeheer wordt hierbij gebruikt.

In het natuurbeheer heeft “Bos” een van de laagste natuurwaarden van het in de polder aanwezige natuur. Dit omdat dit type “volledig bos” maar weinig verschillende soorten planten en dieren huisvest. De soorten die er wel voorkomen, zijn vaak ook verre van zeldzaam in Nederland.

Om te voorkomen dat alle natuur uiteindelijk bos wordt, zetten veel natuurbeheerders bijv. grote grazers in. Deze zorgen ervoor dat er een soort landschap ontstaat dat bos afgewisseld met lagere struiken en gras en riet, zie bijv. de Oostvaardersplassen. In deze situatie heeft het terrein een veel grotere biologische diversiteit (meer soorten planten en dieren). Dit komt door alleen al het gegeven dat er dan meer verschillende leefomgevingen (habitats) zijn waarop elk zijn eigen specialistische soorten kan voorkomen. Door het aanleggen van paden, het aanplanten van nieuwe verschillende typen bomen en struiken en door maaiwerkzaamheden in combinatie met de betreding van onze gasten in het bos, bootsen wij het beheer in de Oostvaarders plassen hier deels na. Dit om ons productiebos naast de snelweg een zo’n hoog mogelijke natuurlijke waarde te geven.

Balls and Arrows gebruikt het bos dan ook regelmatig voor natuurcursussen zoals bijv. voor de gemeente Lelystad de workshop “Eten uit de Natuur”.         

                                                                       

Balls and Arrows, samen kom je verder!